رفتن به محتوای اصلی

جنگجویان راه بازگشت...


جنگجویان راه بازگشت! نور را در لباس تاریکی و تاریکی را در لباس نور تشخیص دهید و در گردنه‌ها و پرتگاه‌ها خود را به «موسیقی خدا» بسپارید.

از کتاب لامکان | حلمی