رفتن به محتوای اصلی

به حقیقتی که هرگز نرسد به انتهایی - حلمی - دوبیتی عرفانی - عارفان شاعر


به حقیقتی که هرگز نرسد به انتهایی
روم آن چنان که هرگز نرسم به هیچ جایی

به کجا رسم درون عرصات بی‌نهایت
الفی که قامت اوست نرسد به هیچ یایی

از کتاب دوبیتی‌های حلمی