رفتن به محتوای اصلی

در سینه ی هر غمزده پنهان همه او بین


در سینه ی هر غمزده پنهان همه او بین
در دیده ی هر دلشده پیدا همه او دان

هر چیز که دانی جز از او، دان که همه اوست
یا هیچ مدان در دو جهان، یا همه او دان

متن کامل این غزل از عراقی را اینجا بخوانید.