رفتن به محتوای اصلی

عشق آمد و بی بهانه مجنونم کرد


عشق آمد و بی بهانه مجنونم کرد

از خرقه ی زاهدانه بیرونم کرد

افسانه ی بی خودشدگان می خواندم
تا نوبت من رسید و افسونم کرد

از کتاب دوبیتی های حلمی