رفتن به محتوای اصلی

آن جان که رسید از فلک بالایی


آن جان که رسید از فلک بالایی

خوش گفت سحر به مردم تنهایی


خواهی که جهان به کام باشد جانا

چون شعله بزن به دشت بی پروایی

از کتاب دوبیتی‌های حلمی