رفتن به محتوای اصلی

چشم مشتاقان روی دوست را


چشم مشتاقان روی دوست را
نسیه نبود پرتو رخسار او

نقد باشد اهل دل را روز و شب
در مقام معرفت دیدار او

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.