رفتن به محتوای اصلی

بر‌ آ از آب و خاک و آتش و باد


بر ‌آ از آب و خاک و آتش و باد

بر ‌آ زین چارتخت پست بیداد


به بالا عالمی بین غرق شادی

به پائین وه غم‌آباد و غم‌آباد


از کتاب دوبیتی های حلمی