رفتن به محتوای اصلی

کز امید وصل و از بیم فراق


کز امید وصل و از بیم فراق
جان مردان خون شد اندر کار او

عاشقان خسته دل بین صد هزار
سرنگون آویخته از دار او

متن کامل این غزل عطار: اینجا