رفتن به محتوای اصلی

سحر شد بوی گُل در خانه آمد


سحر شد بوی گُل در خانه آمد

نگارم از نهان جانانه آمد


چو با شب قصه‌ی پیمانه گفتم

سحر خود صاحب پیمانه آمد

از کتاب دوبیتی های حلمی