رفتن به محتوای اصلی

از درون سیه توست جهان چون دوزخ


از درون سیه توست جهان چون دوزخ
دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت

عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت
نشد آگاه که در ترک تمناست بهشت

صائب تبریزی