رفتن به محتوای اصلی

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن


ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در راه عشق وسوسه‌ي اهرمن بسیست
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

حافظ