رفتن به محتوای اصلی

انگ‌زن و رنگ‌زن و بنگ‌زن


انگ‌زن و رنگ‌زن و بنگ‌زن
این سه کجا فهم کند کار ما؟

این سه یک‌اند و همه آهن‌پرست
خویش‌ پرستند و مقامات جا

متن کامل این غزل حلمی : اینجا

کتاب غزلیات حلمی : اینجا