رفتن به محتوای اصلی

به عمران خراب آباد دل باش


به عمران خراب آباد دل باش
از این آبادی دنیا خجل باش

تو روحی، خرقه‌ی دنیا چه کارت؟
نهانی گویمت چون متّصل باش

دوبیتی شماره ۳۵۹ حلمی

کتاب دوبیتی های حلمی را اینجا بخوانید.