رفتن به محتوای اصلی

وه بر همه پیران خباثت پیشه


وه بر همه پیران خباثت پیشه

قطبان خیالی بشارت پیشه


ای عشق چه حلقه ها به نامت کردند

دیوان و ددان دنگ عادت پیشه

از کتاب دوبیتی های حلمی