رفتن به محتوای اصلی

حضور عشق بود و بس که در میان جان گذشت


حضور عشق بود و بس که در میان جان گذشت

وگرنه جان چه هست جز عبور نادم زمان


گمان مبر چو آدمی عزیز و فخر عالمی

بسی سگان کوچه گرد به ساحت فرشتگان

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.