رفتن به محتوای اصلی

هر که جان درباخت بر دیدار او


هر که جان درباخت بر دیدار او
صد هزاران جان شود ایثار او

تا توانی در فنای خویش کوش
تا شوی از خویش برخوردار او

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.