رفتن به محتوای اصلی

ای آن که به گوشه این سخن می خوانی


ای آن که به گوشه این سخن می خوانی

در عزلت و یا به انجمن می خوانی


حرفی ست میان سینه،‌ آن می گویم

بنگر که ز خود نه این ز من می خوانی


از کتاب دوبیتی های حلمی