رفتن به محتوای اصلی

در رگ این تاک هزاران سخن


در رگ این تاک هزاران سخن
ریخته از خون دو صد انجمن

هست دلم همچو ملائک خموش
این سخن اوست نه من، ای شَمَن!

از کتاب دوبیتی های حلمی