رفتن به محتوای اصلی

بادا به رقص آتش امشب زبانه گیرم


بادا به رقص آتش امشب زبانه گیرم

در عشق جان ببازم، از دل کمانه گیرم


در روح پر گشایم تا بی کران هستی

از این خرابه آباد در رفته خانه گیرم


متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.


کتاب غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.