رفتن به محتوای اصلی

قلب عاشق هر صبح که با آفتاب برمی خیزد ...


قلب عاشق هر صبح که با آفتاب برمی خیزد می گوید: خدایا! امروز برایت چه کار می توانم انجام بدهم؟ و تمام روز آنچه می کند که قلب می گوید، چرا که قلب منزل خداست.

متن کامل این پست را اینجا بخوانید.

کتاب لامکان | حلمی را اینجا بخوانید.