رفتن به محتوای اصلی

ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد


ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید.