رفتن به محتوای اصلی

من باطن این خلق پریشان دانم


من باطن این خلق پریشان دانم
من نیک هیولایی انسان دانم

زان پیش تری که مر زبان بگشایند
تاریکی آن حروف پنهان دانم

از کتاب دوبیتی های حلمی