رفتن به محتوای اصلی

عشق اگر چه به یکباره رخ می دهد


عشق اگر چه به یکباره رخ می دهد، امّا به یکباره نیست. چون شعله ای ست آرام سوز، چون نسیمی است که در بطن خود بذرهای طوفان می پرورد و بر جان های آماده می پاشد.

متن کامل این پست را اینجا بخوانید.

کتاب روح | حلمی