رفتن به محتوای اصلی

صحبت عشق چنانست که غوغا فکند


صحبت عشق چنانست که غوغا فکند

آتشی بر دم و دیباچه ی دنیا فکند


گرچه بر عقل دغلباز نگیرد دم دوست

شعله ها باز ولی جمله به دلها فکند


از کتاب دوبیتی های حلمی