رفتن به محتوای اصلی

از هر چه به جز عشق رها باش ای دوست


از هر چه به جز عشق رها باش ای دوست
در روح بخیز و بی هوا باش ای دوست

گویند که این روح که می گویی چیست
یعنی به زبان ساده بی ریا باش ای دوست

دوبیتی شماره ۷۳۱ حلمی

از کتاب دوبیتی های حلمی