رفتن به محتوای اصلی

به سمع خاموشان چه جز نوای توست


به سمع خاموشان چه جز نوای توست
شبانه می رقصند به التزام از تو

برگرفته از این غزل حلمی

کتاب غزلیات حلمی : اینجا