رفتن به محتوای اصلی

مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد


مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد

به خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان
که تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد

مولانا