رفتن به محتوای اصلی

چه واصلان نازناز که از تو حرف می زنند


چه واصلان نازناز که از تو حرف می زنند
چو تیغ می کشی چرا کسی نمی کند عبر

یکی حراج می کند ز صوت و حرف آفتاب
چو آفتاب می رسد هم او نمی کند نظر

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی : اینجا