رفتن به محتوای اصلی

آتش زدم این خویشتن خواب زده


آتش زدم این خویشتن خواب زده
در مجمر جان عاشقان عود شدم

برخاستم از چرخ نُسَخ پیچ عدم
بیدار شدم، روح شدم، رود شدم

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی : اینجا