رفتن به محتوای اصلی

مائیم که بی‌قماش و بی‌سیم خوشیم


مائیم که بی‌قماش و بی‌سیم خوشیم 
در رنج مرفّهیم و در بیم خوشیم

تا دور ابد از می تسلیم خوشیم
تا ظن نبری که ما چو تونیم خوشیم

مولانا