رفتن به محتوای اصلی

خدمت عشق هیچ محدودیتی نمی شناسد ...


خدمت عشق هیچ محدودیتی نمی شناسد. در مذهب عشق هیچ بالا و پایین، پست و والا، نژاد و رنگی وجود ندارد. یاران ابدی همدیگر را در سرزمین روح بازمی شناسند.

از کتاب لامکان | حلمی