رفتن به محتوای اصلی

ای رمز تو آسمان گرفته -


ای رمز تو آسمان گرفته

راه تو سپاه جان گرفته


نور تو زمان ستانده از خود

موسیقی تو جهان گرفته

برگرفته از این غزل حلمی

کتاب غزلیات حلمی : اینجا