رفتن به محتوای اصلی

بر تو ای عاشق سلام از آسمان


بر تو ای عاشق سلام از آسمان
ساعت عشق آمدی در کارمان

این زمان و این زمین بازی اوست
در میان نقش ها عاشق بمان

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی