رفتن به محتوای اصلی

تا به عشق تو قدم برداشتیم


تا به عشق تو قدم برداشتیم
عقل را سر چون قلم برداشتیم

پس دل خود همچو مستان خراب
از وجود و از عدم برداشتیم

عطار