رفتن به محتوای اصلی

خیر عاشق؛ خیری که از خیر خود ...


خیر عاشق؛ خیری که از خیر خود گذشته است و برای دیگران می جنگد.


برگرفته از کتاب لامکان | حلمی