رفتن به محتوای اصلی

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر


هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم

هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر
رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر

مولانا