رفتن به محتوای اصلی

تازه شو! بیدار شو! در کار شو!


تازه شو! بیدار شو! در کار شو!

کار دل گویم نه کار استخوان


شاهدند آنان که با دل خاستند

رسته اند از هشت و چار این جهان


متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی : اینجا