رفتن به محتوای اصلی

پیکار با غم و تاریکی، کار خورشید است ...


پیکار با غم و تاریکی، کار خورشید است.

کار خورشید، کیفیت خورشید است.


برگرفته از کتاب لامکان | حلمی