رفتن به محتوای اصلی

چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار


چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار
بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار

هزار آتش و دود و غمست و نامش عشق
هزار درد و دریغ و بلا و نامش یار

مولانا