رفتن به محتوای اصلی

دوش در آن مردم راحت زده


دوش در آن مردم راحت زده

مصدر جمعیّت عادت زده


روح به جان آمد و فریاد زد:

مُردم از این جمع عبارت زده


متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی