رفتن به محتوای اصلی

درد جوی و رزم جوی و مرد باش


درد جوی و رزم جوی و مرد باش

تا شوی در کار مردان خدا


نازجویی ترک کن، همراه شو

راه دل فریاد می دارد: بیا!


برگرفته از کتاب دوبیتی های حلمی