رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۹۰۴ : خودشناسی جنبشی بی یار نیست

خودشناسی جنبشی بی یار نیست
این یکی حرف خطابردار نیست
یار را می جو و در خود سیر کن
سیر جان بی یار جز اطوار نیست
پیمایش کتاب