رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۰ : بس که شبانه بخیۀ زخم جنون کشیده ام

بس که شبانه بخیۀ زخم جنون کشیده ام
انجمن خیالگان در دل خود پزیده ام
بس که خلاف آبها رسته ام از حبابها
از ره بی حجابها دشت خدا رسیده ام
پیمایش کتاب