رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۳ : چه می گوید مرا علّامه ی خاک؟

چه می گوید مرا علّامه ی خاک؟
بخیزم بدّرم این جامه ی خاک
کشانش می برم تا حلقه ی دار
کنم مقتول این خودکامه ی خاک
پیمایش کتاب