رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴ : همه حرفها از اینست که تو نور خویش یابی

همه حرفها از اینست که تو نور خویش یابی
به نهان روی و آن جان به حضور خویش یابی
نه که قصّه گوی باشی ز حریم دوستدارن
که تو قصّه جوی باشی و عبور خویش یابی
پیمایش کتاب