رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۲۲۴ : اسم رمز عشق جز تسلیم نیست

اسم رمز عشق جز تسلیم نیست
عاشقان را عقده ی تصمیم نیست
نیک خواندم دفتر تقدیر روح
هر ورق مرگ است امّا بیم نیست
پیمایش کتاب