رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۴۴ : دوای درد جانت اعتماد است

دوای درد جانت اعتماد است
به چشم بسته جان دادن به باد است
چه باک از خنده های تلخ جانان
چو نوش عاشق از غم های شاد است
پیمایش کتاب