رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۲ : از صدای بازی کودکان تا ...

از صدای بازی کودکان تا رژه ی سربازان همه صدای خداست. خداست که در کوچه ها بازی می کند و خداست در میادین جنگ، توفنده. آن سربازان این کودکان اند که از کوچه ها تا دشت های خون خدا می جویند.

خدا در توست که از کلمه می گریزی و از کلمه به باورهای خود پناه می بری تا از آسیب خدا در امان بمانی و خدا در توست که کلمه را در می یابی تا خدا را در خویش بارور کنی.

خدا در جهان است به ملاقات خویش و تو در جهان خدا ای عجب که به جستجوی خدایی. آرام باش ای انسان! بنشین. گوش کن. خدا با تو سخن می گوید.

پیمایش کتاب