رفتن به محتوای اصلی

شماره ۴۹ : جان بیدار را چیزی برآشفته ...

  جان بیدار را چیزی برآشفته نمی‌کند.‌ چیزی وادار به واکنش نمی‌کند. آن چه جان عاشق را برمی‌انگیزد عمل عشق است.

آن کس که نظام عشق را در درون خویش یافته است از تلاطم‌های بیرونی در امان است. به وقت می‌جنگد و به وقت فارغ می‌شود.

آزادی از قالب تهی شدن است. شادی، در لحظه زیستن و در لحظه، نو جستن است. عاشق هر شب چو سر به بالین می‌نهد صبح یکی دیگر برمی‌خیزد.

کتاب الکترونیک لامکان (قابل دانلود)
پیمایش کتاب