رفتن به محتوای اصلی

غزل شماره ۱۶۹ : من دوش خیال جام کردم

من دوش خیال جام کردم
زان خطّه به جان سلام کردم
آیینه شدم به هشت گیتی
تابیدم و جلوه تام کردم
سرمایه ی دیده باد دادم
تا آن دل شرزه رام کردم
از جادوی دلبرانه ی دوست
جوشیدم و خوش خرام کردم
زان چشمه که آب خاص می داد
نوشیدم و قصد عام کردم
آن قسمت کهنه بار دادم
نو گشتم و نو کلام کردم
حلمی که پیاله وام می برد
در میکده پردوام کردم
پیمایش کتاب